Uczestnik wydarzenia

  • Koszt rejestracji dla operatorów telekomunikacyjnych: 1.300 zł netto + 23% VAT (osoba);

  • Koszt rejestracji dla pozostałych uczestników: 2.000 zł netto + 23% VAT (osoba);

  • Opłata rejestracyjna zawiera: posiłki, możliwość udziału w obradach, prelekcjach, wystawie, spotkaniach, wydarzeniach objętych programem, materiały konferencyjne. Opłata rejestracyjna nie zawiera kosztu noclegów.

  • Wysłanie Formularza Rejestracji oznacza akceptację Warunków Rejestracji, stanowiących integralną część Formularza Rezerwacji i upoważniam Organizatora – Fundację Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO z siedzibą przy ul. Morelowskiego 11, 52-429 Wrocław do wystawienia faktury VAT.
   Faktura VAT. Podane w formularzach ceny są cenami netto. Do sumy kwot, wynikających z wybranych przez Uczestnika opcji, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (usługa konferencyjna).

  • Warunkiem uczestnictwa w forum i wystawie jest opłata przelewem kosztów: rejestracji i rezerwacji hotelowej, na podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma. 

  • PKO BP SA Zielona Góra, nr rachunku: 12 1020 5402 0000 0602 0198 3394.

Rezerwacja hotelowa

Kontakt w sprawach rezerwacji i płatności:
Jadwiga Miernik

tel. 507 580 442,
fundacja@protelko.pl

 

Pokoje Obraz Cena netto, zł
Pokój 1-osobowy zobacz 362
Pokój 2-osobowy zobacz 383
Apartament zobacz 852
Chata Mazurska zobacz 741
 • ceny noclegów gwarantowane przy rezerwacji minimum dwóch noclegów,
 • o przydziale miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
 • warunkiem przyjęcia rezerwacji hotelowej jest opłata akredytacji i kosztu noclegów,

Sponsoring, Wystawa, Reklama

 • Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, KRS 9730798989, NIP 0000205887.
 • Tytuł Sponsora uprawnia do korzystania z uzgodnionych form reklamy w trakcie organizacji i przebiegu Forum, pomocy technicznej podczas jego trwania oraz innych pisemnie ustalonych warunków.
 • Aby uzyskać tytuł Sponsora i związane z nim uprawnienia należy – po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem i wybraniu formy sponsoringu – wypełnić Formularz Sponsorski i przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@protelko.pl
 • Organizator udostępnia na terenie Hotelu Anders i w jego otoczeniu powierzchnie przeznaczone na wystawę i prezentacje związane z 12. Forum Fortel, na co posiada pełną zgodę właściciela Hotelu.
 • Wykaz powierzchni wystawienniczych znajduje się w Formularzy Wystawcy, który po wybraniu określonego stanowiska prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@protelko.pl
 • Przygotowaliśmy stanowiska na reklamy wewnątrz i zewnątrz obiektu oraz inne jej formy, do wykorzystania w trakcie 12. Forum Fortel. Ich wykaz znajduje się w Formularzu Sponsorskim.
 •  

Zasady Ogólne

 • Odwołanie uczestnictwa odbywa się wyłącznie na piśmie i musi wpłynąć do organizatora do 31 sierpnia 2023 r.. Przy odwołaniu po tym terminie, wpłaty: akredytacji, hotelowa i za stoiska nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego Uczestnika na podstawie pisemnej korekty,
 • Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie forum,
 • Akredytacja nie uprawnia do prowadzenia działalności reklamowej oraz marketingowej podczas forum i wystawy lub w związku z jej przebiegiem bez pisemnego uzgodnienia z organizatorem wykonawczym,
 • Udział w forum i wystawie nie upoważnia do korzystania z logo organizatora, w zakresie uzyskanego uprawnienia, innego niż logo przekazane przez organizatora,
 • Wysłanie Formularza Akredytacji oznacza zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie organizatora – Fundacji Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO przy ul. Morelowskiego 11 we Wrocławiu i wykorzystanie ich w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000, a zapisy tej Ustawy są mi znane.
 •