Poniedziałek

12:00

Europejskie mikroprocesory

Przeniesienie produkcji mikroprocesorów i elektroniki z Azji do Unii Europejskiej w kontekście europejskiego KPO oraz wojny na Ukrainie

Prelegent

Tymoteusz
Biłyk
KORBANK