Organizatorzy FORTEL 12

Fundacja Wspierania Nowych Technologii
Telekomunikacyjnych
ul.Morelowskiego 11, 52-429 Wrocław
KRS 0000205887, NIP: 9730798989

ONSET Spółka z o.o.
ul Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
KRS 0000702018, NIP 5213800626

Powiadomienie

Imię i nazwisko