Skip to main content

12. OGÓLNOPOLSKIE FORUM

OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

W dniach 26.03.2023 – 29.03.2023 r, w GrandHotelu Tiffi w Iławie

11

Edycji forum

147

Firm z branży ICT

37

Godzin dyskusji i warsztatów

28

Wystawców

459

Uczestników forum

44

Prelegentów i szkoleniowców

Zapraszamy na 12. Edycję Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych Fortel W dniach 26.03.2023 – 29.03.2023 r, w GrandHotelu Tiffi w Iławie

Jeszcze raz wracamy z naszym Forum do Iławy i znanego już nam hotelu czyniąc zadość kierowanym do nas w tej sprawie sugestiom. Miejsce jest rzeczywiście urocze, nad brzegiem Jezioraka, w regionie nazywanym zielonymi płucami Polski. Jest czym zdrowo oddychać. Po ubiegłorocznej edycji wiemy, że przyjęta wtedy formuła zyskała akceptację. Poza prezentacjami oczekujemy czasu na kameralne spotkania, czasu w odpowiednim wymiarze i nie w pośpiechu przerw między panelami. Stąd podobnie jak w roku ubiegłym zapraszamy Was już w niedzielę 26 marca br. do GrandHotelu ***** Tiffi. Rejestrację w hotelu i na Forum rozpoczynamy w tym dniu od godziny 15:00, natomiast część programową w poniedziałkowe popołudnie 27 marca. Czas obecny nie jest łatwy dla nas więc wspólnie powinniśmy znaleźć odpowiedzi na pytania jak działać w tych trudnych czasach. Mówimy odpowiedzi, bowiem jednej chyba nie ma. Zatem stawiamy sobie jako cel 12. Forum znalezienie odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich.

Dzisiaj formułujemy je tak:

 • czy, a jeśli tak, to jakie zmiany zaszły w oczekiwaniach odbiorców naszych usług,
 • jak w 2023 dalej rozwijać firmę, jakie nowe działania podejmować,
 • jaki wpływ na naszą branżę ma konkurencja i postępujący rozwój alternatywnych form dostępu do kontentu, dodajmy że także poprzez nasze sieci,
 • co niosą za sobą dość liczne zmiany w prawie, zwłaszcza w aktualnie tworzonym prawie telekomunikacyjnym,
 • jak mali i średni operatorzy mogą włączyć się do realizacji kolejnego etapu programu POPC i jakie warunki przetargowe mogą nam w tym pomóc,

Tradycyjnie na Gali Kablowej przedstawimy laureatów tytułu Mocarza Kabla Polskiego oraz Gminy Inwestycji Telekomunikacyjnych.

Zielone brzegi Jezioraka otaczają ścieżki rowerowe i promenady spacerowe. Miasto jest położone na Pojezierzu Iławskim, na terenie historycznej Pomezanii i na terenie określanym od XVI wieku jako Prusy Górne. W obrębie administracyjnym miasta znajduje się największa wyspa śródlądowa w Polsce – Wielka Żuława która ma stałe połączenie promowe z miastem. Miasto leży na terenie Zielonych Płuc Polski – obszaru charakteryzującego się czystym powietrzem i różnorodnością systemu przyrodniczego. Od zachodu i północy Iławę otacza Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Dojazd do Iławy ułatwiają pociągi klasy InterCity i InterCity Premium (1h40min z Warszawy, 55min z Gdańska)

Agenda

Wkrótce

Prelegenci FORTEL 2023

Kara Cohen

Kara Cohen

Associate

Justin Klein

Justin Klein

Office Manager

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Kara Cohen

Kara Cohen

Associate

Justin Klein

Justin Klein

Office Manager

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Kara Cohen

Kara Cohen

Associate

Justin Klein

Justin Klein

Office Manager

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Andy Morris

Andy Morris

Designer

Akredytacje

WARUNKI AKREDYTACJI

WARUNKI AKREDYTACJI
• koszt akredytacji dla operatorów kablowych oraz ISP:
– w terminie dokonania opłaty za akredytację do 3 marca 2023: 1 300 zł netto + 23% VAT (osoba);
– w terminie dokonania opłaty za akredytację po 3 marca 2023: 1 600 zł netto + 23% VAT (osoba);
• koszt akredytacji dla pozostałych uczestników:
– w terminie dokonania opłaty za akredytację do 3 marca 2023: 2 000 zł netto + 23% VAT (osoba);
– w terminie dokonania opłaty za akredytację po 3 marca 2023: 2 400 zł netto + 23% VAT (osoba);
• opłata akredytacyjna zawiera: posiłki, możliwość udziału w obradach, prelekcjach, wystawie, spotkaniach,
wydarzeniach objętych programem, materiały konferencyjne. Akredytacja nie zawiera kosztu noclegów.
• warunkiem uczestnictwa w forum i wystawie jest opłata przelewem kosztów: akredytacji i rezerwacji hotelowej, na
podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma, w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 (w
przypadku dokonania rejestracji i opłaty do 3 marca 2023 obowiązują ww rabaty).
Opłatę należy dokonywać na konto Fundacji PROTELKO w banku PKO BP SA Zielona Góra, nr rachunku:
12 1020 5402 0000 0602 0198 3394.

WARUNKI REZERWACJI HOTELOWEJ

 • Ceny noclegów:
  • pokój 1 osobowy: 590zł
  • pokój 2 osobowy: 690zł
  • pokój typu suite 70m2 (1os.): 1050zł
  • pokój typu suite 70m2 (2os.): 1200zł
  • pokój typu suite 70m2 (3os.): 2050z
 • ceny gwarantowane przy rezerwacji minimum dwóch noclegów,
 • o przydziale miejsc decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia rezerwacji hotelowej jest opłata akredytacji i kosztu noclegów, (będącego iloczynem liczby noclegów i ceny za dobę + VAT), w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 (w przypadku dokonania rejestracji i opłaty do 3 marca 2023 obowiązują ww rabaty).

UWAGA

 • wystawa – zgłoszenia na formularzu: załącznik do akredytacji – wystawca,
 • odwołanie uczestnictwa odbywa się wyłącznie na piśmie i musi wpłynąć do organizatora do 17 marca 2023 r.

Przy odwołaniu po tym terminie, wpłaty: akredytacji, hotelowa i za stoiska nie podlega zwrotowi.

Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego Uczestnika na podstawie pisemnej korekty

 • organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie forum
 • akredytacja nie uprawnia do prowadzenia działalności reklamowej oraz marketingowej podczas forum i

wystawy lub w związku z jej przebiegiem bez pisemnego uzgodnienia z organizatorem wykonawczym

 • udział w forum i wystawie nie upoważnia do korzystania z logo organizatora, w zakresie uzyskanego

uprawnienia, innego niż logo przekazane przez organizatora

PROSIMY WYPEŁNIAĆ FORMULARZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W ZAKŁADCE REJESTRACJA.

 • Formularz Akredytacji – wersje do druku: PDF oraz Word
 • Formularz Sponsorski – wersje do druku: PDF oraz Word
 • Formularz Wystawcy – wersje do druku: PDF oraz Word

Formularz akredytacji prosimy przesłać na adres email: fundacja@protelko.pl, a formularz wystawcy i/lub pakietu sponsorskiego na sekretariat@telekabel.pl lub wita.sernecka@gmail.com  lub na adres korespondencyjny: Fundacja Protelko, Ul. M. Morelowskiego 11, 52-429 Wrocławaw

Wystawa

Uczestnicy Forum

Historia

Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL od 2010 r. stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na świecie. Spotykamy się w różnych miejscach Polski, tradycyjnie w drugiej połowie marca. Do udziału w programie Forum zapraszamy prezenterów, prelegentów i przedstawicieli regulatorów wnoszących istotną dla branży wiedzę i doświadczenie. Kapituła FORTELA honoruje co roku wybitne osiągnięcia na niwie medialnej przyznając ich autorom tytuł Mocarza Kabla Polskiego. W 2022 r. po raz pierwszy przyznano dwóm gminom tytuł Gminy Inwestycji Telekomunikacyjnych (GIT) za aktywne wsparcie i pomoc w realizacji lokalnych sieci szerokopasmowych. Ten drugi tytuł powstał na wniosek firmy Onset, pomysłodawcy i realizatora sieci szerokopasmowej w powiecie hrubieszowskim, a także wyraz oczekiwań zaistnienia warunków do większego udziału małych i średnich operatorów w realizacji końcowego etapu programu POPC.

Galeria 11. edycji Fortela

Organizatorzy